Nghĩa đen là gì?

  1. 25-05-2020 21:20:19
  2. 59
  3. 0
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 59 Lượt xem

Nghĩa đen là gì?

Nghĩa đen: Mỗi từ bao giờ cũng có một nghĩa chính, nghĩa gốc và còn gọi là nghĩa đen. Nghĩa đen là nghĩa trực tiếp, gần gũi, quen thuộc, dễ hiểu; nghĩa đen không hoặc ít phụ thuộc vào văn cảnh.

Trên đây là bài viết giải thích về Nghĩa đen là gì ? nghĩa đen có ý nghĩa như thế nào !

Bài viết khác