Sumproduct là gì?

  1. 01-06-2020 22:58:12
  2. 447
  3. 0
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 447 Lượt xem

Sumproduct là gì?

Sumproduct sử dụng phạm vi ô (hoặc tạo công thức mảng) làm đối số của nó (các phần của công thức đó tạo hiệu ứng hoạt động). Nó nhân cùng nhau các mục trong các mảng, rồi tổng kết quả.

Ví dụ này là một danh sách tạp hóa, với một mảng liệt kê chi phí cho mỗi mục và mảng kia liệt kê có bao nhiêu mục sẽ được mua.

Danh sách các mục tạp phẩm trong cột A. Trong cột B (Array 1) là chi phí cho mỗi đơn vị. Trong cột C (Array 2) là số lượng đang được mua

Mỗi ô trong cột B được nhân với ô tương ứng của nó trong cùng hàng ở cột C và kết quả được cộng lại. Tổng số tiền mua thực phẩm là $21,60.

Để viết một công thức dài hơn cho bạn cùng một kết quả, hãy nhập = B3 * C3 + B4 * C4 + B5 * C5 + B6 * C6 và nhấn Enter.

Sau khi nhấn Enter, kết quả sẽ giống nhau: $21,60. Ô B3 được nhân với C3, và kết quả của nó được thêm vào kết quả của ô B4 Times ô C4. Bạn có thể tưởng tượng, nếu bạn có hàng ngàn (hoặc thậm chí là hàng trăm) hàng, thì dễ dàng hơn khi sử dụng SUMPRODUCT sẽ là bao nhiêu.
Trên đây là một số công thức đơn giản về Sumproduct các bạn có thể tham khảo thêm ở một số bài viết khác !

Bài viết khác