EPS là gì?

  1. 01-06-2020 19:07:10
  2. 383
  3. 0
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 383 Lượt xem

EPS là gì? ý nghĩa về EPS

EPS là gì?
Đó là phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho mỗi cổ phần thường đang được lưu hành trên thị trường.

Chỉ số giá trên thu nhập P/E  phản ánh nhà đầu tư hay thị trường trả giá bao nhiêu cho một đồng thu nhập hiện tại của công ty. Nhìn chung, hệ số này cao là tốt, thể hiện sự đánh giá cao triển vọng công ty của nhà đầu tư.

Công thức xác định
Thu nhập trên một cổ phần

Trong việc tính toán EPS, sẽ chính xác hơn nếu sử dụng lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kì để tính toán vì lượng cổ phiếu thường xuyên thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên trên thực tế người ta thường hay đơn giản hoá việc tính toán bằng cách sử dụng số cổ phiếu đang lưu hành vào thời điểm cuối kì.

Chỉ số giá trên thu nhập P/E

Ý nghĩa
- Thu nhập trên một cổ phần (EPS) thường có ý nghĩa trong việc so sánh, đánh giá khả năng sử dụng vốn của các doanh nghiệp.

Rõ ràng, hai doanh nghiệp có thể có cùng tỷ lệ EPS nhưng số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành của hai công ty là không giống nhau. Nếu coi các yếu tố khác là cân bằng thì doanh nghiệp sở hữu ít cổ phần phổ thông hơn sử dụng vốn hiệu quả hơn doanh nghiệp còn lại.
 
- Hệ số giá trên thu nhập P/E thường được sử dụng để định giá cổ phiếu.

Liên hệ giữa EPS và P/E

Hệ số giá trên thu nhập (P/E) là một trong những chỉ số phân tích quan trọng trong quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư.

Đồng thời, thu nhập trên một cổ phần cũng có ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu đó.

Hệ số P/E đo lường mối quan hệ giữa giá thị trường (Market Price) và thu nhập của mỗi cổ phiếu (Earning Per Share - EPS) và được cho bởi công thức sau:
Chỉ số EPS là thành phần cấu tạo nên chỉ số P/E, cụ thể EPS đóng vai trò mẫu số trong công thức tính P/E.

Do giá cổ phiếu (thị giá) luôn > 0, trong khi lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có thể > 0 (khi doanh nghiệp có lãi) hoặc < 0 (khi doanh nghiệp bị lỗ), có nghĩa là EPS > 0, EPS < 0 tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong trường hợp EPS > 0, nhà đầu tư có thể tính và định giá cổ phiếu theo P/E
Hy vọng sau khi đọc xong bài viết này các bạn sẽ có đinh hướng được về EPS là gì? cũng như hiểu được ý nghĩa của nó !

Bài viết khác