tra mã số thuế cá nhân bằng thẻ căn cước

  1. 28-03-2020 14:44:19
  2. 943
  3. 0
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 943 Lượt xem

Trường hợp không có số CMT hoặc đã đổi CMT sang thẻ căn cước công dân thì tìm được mã số thuế cá nhân theo số thẻ căn cước. Khác với số CMT dài 9 ký tự, số thẻ căn cước dài 12 ký tự. Năm 2016, Việt Nam bắt đầu thay chứng minh nhân dân (CMND) bằng thẻ căn cước công dân.

Hướng dẫn tra mst cá nhân từ số thẻ căn cước


Trường hợp không có số CMT hoặc đã đổi CMT sang thẻ căn cước công dân thì tìm được mã số thuế cá nhân theo số thẻ căn cước. Khác với số CMT dài 9 ký tự, số thẻ căn cước dài 12 ký tự. Năm 2016, Việt Nam bắt đầu thay chứng minh nhân dân (CMND) bằng thẻ căn cước công dân.

Ý nghĩa của 12 chữ số trên thẻ căn cước công dân:

- 03 chữ số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh

- 01 chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân

- 02 chữ số tiếp theo là mã năm sinh của công dân

- 06 chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên

Ví dụ: 025086000104 thì ta biết công dân là Nam, sinh năm 1986 ở Nam Từ Liêm - Hà Nội

Để tra cứu mã số thuế cá nhân theo số thẻ căn cước, bạn chỉ cần điền số thẻ căn cước vào và ấn Enter là xong - Tra mst cá nhân bằng số thẻ căn cước
Căn cứ tại Điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định trách nhiệm, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế. Cụ thể như sau:

“Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật quản lý thuế, cụ thể:…2. Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi…b) Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác có thay đổi thông tin đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai thuế thì khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ khai thuế của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện cập nhật các thông tin thay đổi cho người nộp thuế.c) Đối với người nộp thuế là cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế, khi thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân và người phụ thuộc, cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đổi của các cá nhân ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm "

Như vậy, theo quy định trên thì nếu bạn có thay đổi một trong những thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì phải báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ phát sinh thông tin thay đổi. Do đó, sau 10 ngày làm việc kể từ ngày bạn có thông tin thay đổi về thẻ căn cước công dân mới thì bạn cần đế cơ quan quản lý thuế trực tiếp của bạn để làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế.
Tiếp đó, áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 95/2016/TT-BTC có quy định về hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế. Theo đó, khi cá nhân có thay đổi số CMND sang thẻ căn cước, cá nhân có thể tự thay đổi thông tin cá nhân hoặc có thể thay đổi thông qua cá nhân, tổ chức trả thu nhập.
Hồ sơ đối với trường hợp cá nhân tự thay đổi thông tin gồm:
- Mẫu 08- MST (Thông tư 95/2016/TT-BTC)

- Bản sao thẻ căn cước mới
 
bên minh đây là web site bán hoa nhé, hoa đặt hoa công nghệ

càn đăt hoa taonf quốc hãy vào đây nhé 

 

Bài viết khác

Hotline Hotline