Nhập Dữ Liêu Khách Hàng Mua Hoa

  1. 03-12-2019 14:50:54
  2. 826
  3. 0
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 826 Lượt xem

nhập dữ liệu thông tin khách hàng

bạn chỉ cần nhập thông tin khách hàng mua hoa theo bảng dưới

hãy chăm chỉ mỗi ngày ( kiến tha lâu sẽ đầy tổ )

 
 
Đây là thông tin khách hàng sẽ tự động gửi mail chăm sóc khách hàng 
nên mỗi ngày bạn chỉ cần điền thông tin của khách hàng, 
ngày mai cây sẽ xum xêu để hái trai

Thành công Chỉ Đến Vơi Người Chăm chỉ

Bài viết khác

Hotline Hotline